Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket Nedir?

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mal, hizmet üretmek ve kendi hedeflerine ulaşmak için para, sermaye, iş gücü, malzeme gibi üretim faktörlerini bir araya getiren teknik ve iktisadi oluşumlardır. Para, sermaye, iş gücü, malzeme ve hammaddeyi hedefleri doğrultusunda planlı bir şekilde bir araya getirerek kararlar alır. Şirket oluşumu için birden fazla kişi veya tüzel kişinin emek, ekonomik gücü, bilgilerinin birleştirilmesi gerekir.

Kimler şirket kurabilir?

Ülkemizde şirket kurulabilmesi için vatandaş olma şartı yoktur. Kanunlarda belirtilen gerekli şartları sağlayan ve evraklarını tamamlayan herkes şirket kurabilmektedir. Bundan dolayı bakıldığında yabancı ülke mensuplarının kurdukları şirketler, yerli ve yabancıların ortaklaşa kurdukları şirketler ve sadece yerli kişilerin kurdukları şirketler arasında yükümlülük açısından herhangi bir fark yoktur.

 Şirket Türleri Nelerdir?

Şirketler Adi şirketler ve Ticari şirketler olarak ayırıma tabi tutulmaktadır.

  • Adi Şirketler

İki veya daha fazla kişi ile devamlı olmayan işler için geçici süre için kurulmaktadır. Adi şirket Borçlar kanunu hükümlerine tabidir. Tüzel kişiliğe sahip değildir. Adi ortaklar şirketi ortaklaşa yönetmekte, kararları ortaklaşa almakta, borçlarından ortaklaşa sorumlu olmaktadır. Şirketin ticaret siciline tescil veya ilan edilmesi zorun kılınmadığından ticaret unvanına sahip olması gerekmemektedir. Yazılı sözleşme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme yapılmak istenirse sözleşmenin ispat gücü olabilmesi için notere onaylatma şartı bulunmaktadır. Ortaklar yapacakları sözleşmede belirtmediği sürece sermaye miktarı dikkate alınmadan kar ve zarardan eşit olarak yansıtılır.

  • Ticari Şirketler

Ticari Şirketleri şirket türleri nelerdir sorusunu şahıs şirketleri ve ticari şirketler olarak cevaplandırılabilir.

– Şahıs şirketleri

Tüzel kişilik taşıyan bu şirketlerde ortak sayısı azdır. Ortak bir çıkar için bir araya gelmiş kişiler arasında kurulmuştur. Ortakların sınırsız sorumluluğu bulunmaktadır. Bu şirket türünde ortaklar paylarını devrettiği pek görülmemektedir. Ortaklar paylarını tüm ortakların ortak kararı ile devrederek ayrılsalar bile şirketle ilgili işlerde üçüncü kişilere karşı yükümlülükleri bir müddet daha devam eder. Şahıs şirket türleri nelerdir sorusunun cevabı Kolektif şirket, Adi Komandit şirket olarak karşımıza çıkmaktadır.

-Kolektif Şirket

Şirket kuracaklar sadece gerçek kişilerden oluşmaktadır. Şirketin yaptığı ticari işletmelerde borçlara karşı birinci derece sorumlu şirket, ikinci derece sorumlu ortaklardır. Şirket alacaklarına karşı ise ortaklar sınırsız sorumludur. Şirket yönetimi her ortağın kararları ortak almasıyla sağlanır. Bu sebeple şirket sözleşmesinde ayrı bir hüküm bulunmaması halinde ortaklıktan çıkarılacak kişiler oy birliğince çıkarılabilir. Aynı şekilde ortaklığa alınacak kişiler oy birliğince alınabilir. Şirket sözleşmesinde aykırı bir hüküm olmaması halinde kar ve zarar ortaklar arasında eşit oranda dağıtılır. Şirket kurulurken şirket sermayesinin alt sınırı bulunmamaktadır.

Adi komandit Şirket

Bu şirket türünde, bazı ortakların şirket alacaklarına karşı sorumlulukları sınırsız, bazı ortakların sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bulunmasıdır. Sınırsız sorumlu ortaklara Komandite ortak, sınırlı sorumlu ortaklara komanditer ortak denilmektedir. Şirket komandit olan ortaklarca yönetilmekte ve temsi edilmektedir. Komanditer ortak temsil yetkisi alması halinde sorumluluğu sınırsız hale gelecektir.

Komandit ortakların gerçek kişiler olması gerekmektedir. Komanditer ortak gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişilerde komanditer ortak olabilmektedir. Komanditer ortak sermayesi oranında kar payı alabilmekte, şirketin yılsonu hesaplarında denetim yapabilmektedir. Türk ticaret hayatında bu tür şirketlere seyrek olarak rastlanmaktadır. Bu şirketlerde ortak sayısı beşten az olamaz ve ortaklardan en az birisi komandite olması gerekmektedir. Şirketin yönetim ve denetim kuruları bulunmak zorunluluğu vardır.

 Sermaye Şirketleri:

Sermayeye ortak olmak ile şirket yönetimini yapmak üzere sermayeyi esas alacak şekilde ayrılmıştır. Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu sermaye ile sınırlıdır. Bu şirket türünde şirket gücünü; sermaye miktarından ve güçlü yönetiminden almaktadır.

Sermaye şirket türleri nelerdir sorusunun cevabı Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket olacaktır.

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Anonim şirketler: Borçlarından ötürü sadece şirket mal varlığı ile sorumlu olan beş veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulmaktadır. Paylara bölünmüş bir temel sermayeleri bulunmaktadır. Bu sermaye en az 50.000 lira olmaktadır. Ticaret unvanı ile faaliyet alanının şirket kuruluşunda belli olması gerekmektedir. Şirketin yönetimi; yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu tarafından sağlanır. Yönetim esnasında kararlar çoğunlukla alınmaktadır.

Limited şirket:  Şirketin sermayesi en az 5.000 lira olmalıdır. Ortak sayısı en az 2 en fazla 50 gerçek veya tüzel kişiden oluşmaktadır. Şirket sigortacılık, bankerlik, borsa bankerliği alanında faaliyet gösterememektedir. Şirketin yönetimi için genel kurullar aracılığıyla yerine getirilmekte, 20’den fazla ortağın bulunduğu şirketlerde denetim kurulu oluşturulması gerekmektedir.

Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Şirket: Kurucu sayısı beş kişiden az olamaz. Sınırsız sorumlu ortaklara Komandite, Sınırlı sorumlu ortaklara komandite adı verilmektedir. Kurucularından en az bir tanesi Komandite ortak olması gerekmektedir. Bu şirket türünden şirket sözleşmesini imzalayan ve para dışında sermaye koyan tüm kişiler kurucu sayılmaktadır. Şirketin temsil yetkisi komandite ortaklara aittir. Komanditer ortakları, ortağı olduğu şirkete karşı rekabet yasağı bulunmakta, ihlali halinde tazminat yükümlülüğü altına girmektedir. Şirket yönetimi anonim şirketler gibi genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur. Kendi sitemde yayınladığım bir önceki makalem olan fatura nedir başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye eder, herkese iyi günler dilerim.

 

 

Bertan Bengül Kimdir?

Bertan Bengül, Bertan Bengül Kimdir, Ben Kimim Blog

Merhaba ben Bertan Bengül, burada kısaca kendimden bahsedeceğim, proffesional bir blog yazarı veya internet uzmanı değilim buraya blog sayfası nasıl kurulur, web sitesi nasıl tasarlanır gibi şeyler yazmayacağım. Neden blog sayfası veya web sitesi açtığıma gelirsek bu modern çağda biraz gerekli olduğunu düşünüyorum tabi yaş ve tecrübe olarak çok dolduramayacağım bir sayfa olacak ama yine de böyle bir şey yapmaya karar verdim ve bu aşamalara kadar geldim, devamı da gelecek zamanla Bertan Bengül ile ilgili ve sizler için faydalı olacak şeyler paylaşmaya çalışacağım. Sayfanın veya yazılanların diğer diller de en azından İngilizce olarak paylaşmayı düşünüyorum.

bertan bengül

Şimdi who am ı dersek 23 ekim 1989 da İstanbulda doğdum adım soyadım Bertan Bengül ilkokulun yarını gayrettepede yarısını balmumcuda liseyi beşiktaşta üniversiteyi floryada okudum. İşletme lisans mezunuyum. Okulun son senelerinde Muhasebe ile tanıştım nekadar işletme bitirenlerin önünde çok fazla seçenek var deselerde nerede iş bulursanız o bölümde ilerliyorsunuz 4 sene muhasebecilik yaptım bu süre içerisinde Mali Müşavir oldum tabi olabilmek için çeşitli süreçlerden ve sınavlardan geçiliyor. Bu konuyla ilgilide yardıma ihtiyacı olanlara bilgi verebilirim. Yine bu sürecin sonlarında ingilizce eğitimi için Maltaya gittim o süre içerisinde de avrupanın çeşitli ülkelerini ve şehirlerini gezdim. Türkiye içerisinde de birçok yeri gezdim gördüm. Askerliğimi de yaptım tabi bence her erkeğin 1 gün bile kaçmadan gerek vatan gerekse kendisi için yerine getirmesi gereken bir görevdir. Gidenler bilir gitmeyenlerde gidince Bertan Bengül sen haklıymışsın diyeceklerdir.

Kısaca belirli bir yaştan sonra hayatınızı dolu dolu geçirmenizi tavsiye ederim benim öyle oldu bu yaşlar 17-18 den sonra başlıyor tabi çünkü bazı şeyler için çevre ve maddiyat gerekiyor bunuda bu yaşlardan önce yakalamanız kolay olmuyor. Denizi çok severim beraberinde su sporları deniz araçları deniz ve güneşle bağlantılı ne varsa severim doğal olarak yaz ayları daha dolu geçmiştir hayatımda tabi kışında kendime yapacak birşeyler herzaman bulurum. Elektrik elektronik motor teknik tesisat özel ilgi alanımdır her türlü kapsamlı karışık makinalar ilgimi çekmiştir çocukluğumdan beri bu tarz cihazlarla uğraşarak şuan her türlü motorlu elektronik motordan en küçük hoparlöre kadar herşeyi onarabiliyorum. Sözü fazla uzatmaya çok detaya girmeye gerek yok genel olarak ben buyum. Bu sayfayı bir künye olarak açtım zamanla paylaşacak birşeyler olduğunda güncellemeyi düşünüyorum. Saygılarımla Bertan Bengül.